vystava_rozmberkoveV rámci výstavy Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, může veřejnost vůbec poprvé zhlédnout v pražské Valdštejnské jízdárně listinu českého krále Václava I. Vzácný exponát je vystavený dočasně od pondělí 13. do 20. června, sdělil hlavní kurátor výstavy Petr Pavelec.

"Tato listina je pro nás zásadně důležitá, protože je to první písemná zpráva o zakladateli rožmberské dynastie. Je v ní zmiňován Vok I. z Rožmberka. O výjimečnosti dokumentu svědčí i fakt, že nebyl nikdy vystavený. Veřejnosti se představuje vůbec poprvé, museli jsme ji nechat speciálně ošetřit a vystavit, což nás trochu mrzí," sdělil agentuře Mediafax Pavelec.

Český král Václav I. vydal 22. června roku 1250 darovací listinu pro kostel sv. Víta na Pražském hradě a svatovítskou kapitulu. Poprvé je v listině písemně uveden zakladatel dynastie Vok I. z Rožmberka (Woko de Rosenberch). Jedná se o nejstarší písemnou zprávu o pánech z Rožmberka, kde je kromě Voka I. z Rožmberka zmiňován také jeho bratr Vítek z Příběnic.

"Je to velmi krásný artefakt, který se za sedm dní vrátí do depozitáře a rozhodně stojí za to, aby se na něj návštěvníci přišli podívat. Možná je to jediná možnost pro naši generaci, kdy mohou pergamenovou listinu vidět," upřesnil Pavelec.

U listiny, která je psána latinsky, je na pergamenovém proužku přivěšena oboustranná vosková pečeť Václava I. Exponát na výstavu zapůjčil Archiv Pražského hradu. "Spíše sledujeme opačný trend, kdy se snažíme uchovávat památky v archivních depozitářích a nahrazovat je na výstavních projektech uměleckými faksimilemi nebo digitálními fotografiemi. Od počátku jsme si však byli vědomi významu rožmberské výstavy. Na přípravu exponátu bylo v tomto případě i díky vynikající spolupráci s hlavním kurátorem výstavy dostatek času," uvedl vedoucí hradního archivu Martin Halata.

Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami představuje podstatné momenty dějin významného šlechtického roku a shromažďuje reprezentativní soubor přibližně 700 uměleckých děl a historických dokumentů. Na výstavě jsou například zastoupena umělecká díla, mince, knihy, hudební nástroje, zbraně, vědecké pomůcky, archivní písemné dokumenty nebo archeologické památky. Expozice je pro veřejnost otevřena do 20. srpna ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

zdroj: MEDIAFAX