duchodci detailRadní města Jihlavy v červnu letošního roku využili poslední zákonné možnosti a zvýšili  nájmy v městských bytech až na cenovou úroveň 73,- Kč/m2 od 1.1.2012. Od tohoto data už bude možné domlouvat výši nájmu pouze oboustrannou dohodou s nájemcem bytu nebo s přivolením soudu.

Město ke zvýšení nájmů přistoupilo ze dvou důvodů. Jednak proto, že je to opravdu poslední možnost, jak jednostranně zvýšit nájemné a také proto, že mu to ukládá zákon o obcích, který přikazuje obcím hospodařit se svěřeným majetkem jako řádný hospodář. Přesto bude i po zvýšení  nájemné v městských bytech na úrovni cca 80% nájemného tržního. 

REKLAMA

Je opravdu těžké najít hranici sociální únosnosti výše nájmu a zároveň dodržení zákona, který nutí obce do maximálního využití obecního majetku. Z tohoto pohledu vnímám hranici nájmu za např. průměrný třípokojový městský byt o výměře cca 70 m2 na úrovni 5000,- Kč/měsíc za skoro až maximální možnou.

 K napsání tohoto článku mne však inspirovala nová informace o výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici a s ní související jednoduché počty. Ministerstvo zdravotnictví totiž od nového roku uvažuje o zvýšení spoluúčasti pacienta při pobytu v nemocnici na 100,- Kč denně namísto současných šedesáti. Vezměme modelovou a bohužel velmi typickou situaci českého důchodce bydlícího v nájemním bytě: senior bydlí sám v třípokojovém městském bytě – nemá jinou možnost – menší byty město na výměnu prostě nemá a důchodce nemá milion na pořízení menšího bytu nebo na případné odkoupení městského bytu. Měsíčně platí už zmíněný nájem 5000,- Kč + např. 2000,- Kč měsíčně za energie. Dlouhodobě onemocní a bude měsíce hospitalizován v nějakém typu zdravotnického zařízení. Počítejte nyní se mnou: měsíc v nemocnici: 3000,- Kč na poplatcích, náklady na byt: 5000,- Kč nájem + 2000,- Kč za služby spojené s bydlením /obojí musí platit i když není doma/ dává dohromady 10 000,- Kč, což je bez pár stokorun přesně průměrný důchod v ČR.  Na uspokojení dalších životních potřeb nezbývá zhola nic. Popsaná situace přitom nebude zdaleka jen hypotetická, budou se v ní ocitat tisíce lidí bydlící ve velkých městech. 

Nejhorší ale je, že město nemá zákonnou možnost, jak naznačenou a reálnou svízelnou situaci řešit. Nájem za byt město ze zákona musí vybírat, na cenu za energie má vliv nulový a nemocnice zase ze stejného důvodu musí chtít „regulační“ poplatek za pobyt v nemocnici. 

Co zbývá – rozumní lidé v mladém a středním věku si na důchod budou spořit /mají-li z čeho/, ale co mají dělat dnešní senioři, kterým se propadly důchody na úroveň 45% průměrného platu?      

 

RNDr. Petr Pospíchal
náměstek primátora města Jihlavy


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Mediální tréninky a komunikační poradentství od profesionálního týmu pHmedia