Denní stacionář je určený dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením se střední mírou podpory.

REKLAMA