OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

studenti prednaska_01České školství zažívá zemětřesení. Ředitelé škol bojují o každého studenta. Nyní se ukazuje, že i školy potřebují umět pracovat s veřejností, lépe komunikovat a otevírat se svému okolí. Stejně jako firmy a další organizace, také školy pociťují nutnost věnovat se PR (public relations). 

„Škola je vzdělávací instituce, která je součástí obce nebo města. V dnešní době nemůže fungovat uzavřená sama do sebe, ale musí být otevřená společnosti a spolupracovat s rodiči, místními firmami a neziskovými sdruženími. Jedině tak o ni budou mít studenti a rodiče zájem. K tomu je však potřeba strategický plán a spolupráce učitelů,“ popisuje ředitel Katolického gymnázia Třebíč Pavel Krška. Při Katolickém gymnáziu funguje studentský klub Halahoj, který v průběhu roku organizuje koncerty, besedy, hernu deskových her, taneční, ale také výlety pro studenty a jejich rodiče. „Základem je dobrá spolupráce s rodiči, kteří také vyžadují pravidelné informování o škole,“ dodává ředitel Krška.

REKLAMA

 

Učitelé se chtějí učit PR
Public relations slouží k zapojení studentů, jejich rodin a také dalších lidí a hlavně místních firem do aktivit školy. Díky dobře naplánovaným aktivitám školy, o kterých se veřejnost dozví také z médií, buduje škola pozitivní obraz, nabízí možnosti trávení volného času pro děti i dospělé a tím jsou také firmy ochotnější přispět penězi na její provoz. 

Učitelé mají často velmi zajímavé nápady, ale mají problém s realizací. „Na učitele jsou kladeny stále nové požadavky, musejí naučit rychle zorientovat v novém prostředí. Na letošní nový školní rok jsme zaznamenali velký nárůst zájmu o kurzy PR pro školy. Hlásí se nám ředitelé i učitelé,“ říká lektor Tomáš Zdechovský z agentury Commservis.com.


Informace pro gurmány a milovníky jídla na Vysočině - Vysočinachutná

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

 

REKLAMA