REKLAMA

Vzhledem k tomu, že v současné době došlo k celkovému nárůstu respiračních a chřipkových onemocnění k hodnotě indikující počátek epidemie, stanovuje Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje zákaz návštěv na všechna oddělení s platností od 4. února 2019.

K tomuto kroku nemocnice přistoupila v zájmu ochrany zdraví pacientů. Zákaz návštěv platí do odvolání, tzn. do zlepšení celkové epidemiologické situace natolik, že umožní opětovné povolení návštěv. Výjimkou jsou závažné důvody, kdy primář příslušného oddělení, jeho zástupce nebo lékař ve službě mohou návštěvu u pacienta povolit, ale jen za přísných hygienických opatření a na nezbytně nutnou dobu. Zákaz se nevztahuje na doprovod rodičky k porodu, který bude řešen individuálně. O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat.

REKLAMA
REKLAMA