REKLAMA

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

 

REKLAMA

„Při stanovování priorit usilujeme o to, aby se dobře žilo všem lidem na území celého kraje. Pro správné rozhodování je potřeba vědět, jaká je v regionu situace, a tu se snažíme objektivně mapovat. Podrobné analýzy nám ukážou, co je potřeba zlepšit,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.

Publikace vychází z analýzy, kterou pro Olomoucký kraj zpracovala Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Navazuje přitom na aktualizaci podkladů v rámci strategického rozvoje, které byly provedeny v druhém pololetí minulého roku.

Brožura má veřejnosti přiblížit aktuální situaci v kraji a prezentovat „suchá“ statistická data zajímavější formou - pomocí map.

„Publikace, kterou jsme vydali v počtu dvou set kusů, je určená především pro krajské zastupitele, pracovníky regionálního rozvoje, případně pro další zájemce,“ dodal náměstek Šoltys.

Publikaci je ke stažení na webových stránkách Olomouckého kraje.

REKLAMA