REKLAMA

Technická správa komunikací (TSK) dokončila o 14 dní dříve rozsáhlou rekonstrukci části ulice Karla Engliše. Byť se nejedná o dlouhý úsek ani o významnou pražskou dopravní tepnu, její stav trápil obyvatele Prahy 5 řadu let. Původní předpoklad ukončení byl 15. srpna 2020.

Příběh této ulice se začal odvíjet před zhruba dvaceti lety, kdy soukromý investor realizoval výstavbu vozovky a chodníků jako součást okolní výstavby kancelářských novostaveb. Nová ulice propojila Radlickou a Stroupežnického. Protože ulice nebyla a není ve správě TSK v roce 2017–2018 jí byly po dohodě s městem přiděleny mimořádné finanční prostředky a byla pověřena zahájením přípravy celkové rekonstrukce.

REKLAMA

Rekonstrukce začala 11. května 2020, a to v úseku Stroupežnického – Radlická v délce 110 m. Technická správa komunikací provedla kompletní rekonstrukci vozovky a chodníků včetně podkladních vrstev. Vozovka je z velké žulové dlažby a chodníky z mozaiky. Součástí stavby je i změna odvodnění. Stávající odvodnění pomocí žlabů bylo nahrazeno uličními vpusťmi. A v neposlední řadě byla zvětšena a upravena rabátka kolem stromů a doplněny varovné a signální pásy

REKLAMA