REKLAMA

Pro rychlou dostupnost informací připojily Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín) své webové stránky na centrální dispečink, takže v okamžiku, kdy je havárie vody zaevidována, objeví se na stránkách v modrém rámečku. Informoval o tom předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Opatření je součástí aktualizace webových stránek VaK Zlín, do níž patří také spuštění facebookové verze stránek na adrese http://fb.me/vakzlin coby atraktivnějším a odlehčenějším médiu. Facebook přitom nemá sloužit jako diskuzní platforma, ale informační, proto na něm také najdete on-line hlášení o haváriích.

REKLAMA

Březík také upozorňuje na článek o vývoji kauzy MOVO (Moravská vodárenská) s tím, že akcionáři zlínských vodáren neuspěli se stížnostmi proti odložení vyšetřování nejasností kolem převodu podniku na Moravskou vodárenskou a jeho dalšího fungování. Článek si můžete přečíst zde.

REKLAMA