duchodNejvyšší průměrná výše starobního důchodu byla k 30. září letošního roku v Praze a činila 10 794 korun, nejnižší pak v Olomouckém kraji, a to 9 813 korun. Vyplývá to ze zprávy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejněné ve čtvrtek.

V Praze obdrželi muži v průměru důchod ve výši 11 804 korun, ženy pak 10 023 korun. V Olomouckém kraji se starobní důchody mužů vyšplhaly na částku 10 836 korun, u žen na 8 986 korun.

ČSSZ evidovala k 30. září letošního roku celkem 2 808 379 důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní. Z toho vyplácela 2 254 779 starobních důchodů, celkem pak vyplatila 3 436 136 důchodů. Kromě toho zasílala také 58 053 výplat důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů vyplatila ČSSZ celkem 468 267 a pozůstalostních důchodů (to znamená vdovských, vdoveckých a sirotčích) 713 090.

Zpráva dále uvádí, že průměrný věk důchodců pobírajících starobní důchod byl ke konci září 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Průměrná výše starobního důchodu činila celkem 10 101 Kč, z toho u mužů 11 216 korun a u žen 9 178 korun. ČSSZ upozornila, že v roce 2005 činil ke stejnému datu průměrný starobní důchod 7 731 korun (u mužů 8 646 korun a u žen 7 020 korun).

Při celkovém počtu 2 808 379 všech důchodců evidovala ČSSZ 4 992 194 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. "Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,78 poplatníka," uvádí zpráva.

zdroj: MEDIAFAX