REKLAMA

Začátkem září se v Praze chystá netradiční kulturní akce – skupina řeckých ikonopisců zde pořádá seminář, zaměřený na malování ikony českého národního světce.

Ve dnech 7. – 9. září se do Prahy vypraví řečtí ikonopisci z městečka Fily u Athén, aby zde spolu s účastníky semináře, pořádaného ve studiu Prám, namalovali tradiční byzantskou ikonu svatého Václava.

REKLAMA

Byzantská technika malby ikon spočívá v malbě obrazu na plátno akrylovými barvami dle malířských kánonů, vzniklých před více než tisíci lety. Od běžných obrazů se odlišují námětem a způsobem tvorby. Náměty jsou vždy striktně duchovní a zachycují zpravidla Ježíše Krista, Matku Boží, svaté anebo příběhy z jejich životů. Postup malby je přesně definován – každá barva i tvar je přesně určen a skrývá konkrétní symboliku. Malování spočívá v postupném kladení barevných vrstev a tzv. světel.

Způsob znázornění tvarů postav, oděvů i jejich detailů vychází ze vzorů starých mistrů. Cílem není zachytit svět, tak jak ho vidíme, ale okem neviditelnou, duchovní realitu. Právě proto mají ikony specifickou perspektivu, která se odlišuje od běžných obrazů také například tím, že se nikdy nemalují stíny a nejsvětlejší části obrazu jsou zanášeny jako poslední.

Seminář povede diakon Gabriel za pomoci svých spolupracovníků z ikonopisecké dílny E.E.E. z městečka Fili u Athén.  Ikonopisem se zabývá několik desítek let, má za sebou práci na stovkách ikon a ve Fili vede pravidelné ikonopisecké kurzy. Kurz povede spolu s Mgr. Klárou Jánovou, která je autorkou části výzdoby chrámu sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích.

Ikonopisce do Prahy vyslala Řecká pravoslavná starostylní církev, která má svůj chrám v Praze na Smíchově, kde v kapli sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače každou neděli slouží tradiční liturgii sv. Jana Zlatoústého otec Chariton Mrázek. Další informace o semináři jsou dostupné na webu orthodoxiachristiana.cz – zatím je podle organizátorů registrováno několik desítek účastníků. Každý z účastníků by měl být schopen si během semináře namalovat vlastní ikonu svatého Václava.

REKLAMA