REKLAMA

První americká střední škola v České republice otevřela dveře zájemcům o studium. V budoucnu čeští zakladatelé plánují otevřít síť partnerských škol v celé střední Evropě.

American Academy in Prague, první americká střední škola ve střední Evropě, v pondělí přivítala první uchazeče o studium. Od září 2017 jim nabídne moderní výuku založenou na kombinaci amerických a finských vzdělávacích metod. Namísto toho, aby se žáci učili nazpaměť jednotlivá izolovaná fakta, bude vyučování zaměřeno na rozvoj praktických dovedností studentů, zejména schopnost kritického myšlení a pochopení problémů v širších souvislostech. Další školy tohoto typu plánují zakladatelé v budoucnu otevřít například v Brně či Bratislavě.

REKLAMA

Foto zdroj: tisková zpráva

„Naší základní výukovou metodou je tzv. projektové vyučování, při kterém studenti pracují v týmech na určitém úkolu, například zmapování období starověkého Egypta. Pomocí všech možných dostupných zdrojů vyhledávají informace, které třídí, vyhodnocují a nakonec představí ostatním žákům. Tímto způsobem, který je poměrně běžný v západních zemích, si studenti osvojí nejen potřebná tvrdá data, ale především tzv. soft skills, tedy sociální a emoční dovednosti. Právě ty jsou dnes základním předpokladem úspěchu v pracovním i osobním životě,“ řekl v pondělí na dni otevřených dveří Ondřej Kania, spoluzakladatel American Academy in Prague, který má s tímto způsobem výuky osobní zkušenost ze studia na střední škole ve státě New York.

Na rozdíl od tradičních českých škol studenti nebudou muset absolvovat předměty pevně stanovené školními osnovami, ale budou si moct do značné míry sami vybírat v závislosti na svých preferencích. Část výuky pak bude mít formu tzv. tematického vyučování po vzoru finské školské reformy, kdy se studenti místo klasických předmětů budou věnovat aktuálním komplexním otázkám jako například uprchlická krize či kolonizace Marsu. Výuka bude s výjimkou cizích jazyků probíhat výhradně v angličtině. Zajistí ji převážně rodilí mluvčí, případně čeští pedagogové se znalostí angličtiny, odpovídajícím vzděláním a zkušeností s výukou v zahraničí. Kromě toho škola studentům nabídne i nejmodernějšími výukové pomůcky jako např. 3D tiskárnu či brýle pro virtuální realitu.

Ambicí školy je získat do prvního studijního ročníku cca 50 studentů. „Již nyní evidujeme desítky zájemců, a to nejen z České republiky, ale také sousedního Německa či Rakouska, a dokonce i Jižní Ameriky,“ říká Ondřej Kania. V dalším školním roce předpokládá dvojnásobné až trojnásobné navýšení celkového počtu studentů v závislosti na kvalitě uchazečů.

V budoucnu zakladatelé školy plánují vybudovat celou síť dalších partnerských středních škol s americkou akreditací ve střední Evropě. „American Academy je jenom začátek. Chceme také zahájit spolupráci s ostatními středními školami napříč ČR, pořádat s nimi společné workshopy nebo zajistit vzájemné výměnné stáže studentů i učitelů,“ líčí Kania své plány, kterými chce přispět k celkové modernizaci českého školství po vzoru západních a skandinávských zemí. Kromě dalších středních škol plánuje v ČR do tří let otevřít také novou soukromou univerzitu.

American Academy in Prague vznikla jako partnerská instituce prestižní internátní školy Lyndon Institute v americkém Vermontu, se kterou Ondřej Kania a jeho společník Tomáš Jízdný spolupracují již několik let formou studijních stáží pro české i slovenské studenty, na jejichž zprostředkování se zaměřuje jejich brněnská společnost J&K Consulting. Škola díky tomuto partnerství získala oficiální americkou akreditaci. Výsledkem studia je tak složení americké maturitní zkoušky, která je standardně akceptovaná na všech světových univerzitách. Studium je zpoplatněné školným ve výši 240 tisíc korun za 1 rok studia. Pro studenty, kteří studium zahájí v září 2017, platí zvýhodněné školné ve výši 160 tisíc korun.

REKLAMA