REKLAMA

Jsem studentkou 1. ročníku ČZU na Fakultě životního prostředí, obor krajinné inženýrství. Za téma své diplomové práce jsem si zvolila současnou problematiku boje s častými periodami sucha na území ČR. Nicméně, na tento klíčový problém nahlížím prostřednictvím využití srážkové a odpadní vody. Dne 13. července 2020 jsem spustila studentský projekt webových stránek. Jedná se de facto o určitou formu studentského blogu, který se věnuje tématu magisterské závěrečné práce. Rok jejího dokončení v akademickém roce 2020/2021.

Čtenáři mohou být spoluautory blogu na téma „srážkové a odpadní vody“. Mohou se zapojit nejen svými náměty, případně připomínkami k provozu webových stránek, ale také svými návrhy na odborné články, které zpracuji a publikuji na blogu. 

REKLAMA

Součástí studentského blogu je rovněž fotografická galerie. Voda je zde prezentována nejen jako pouhá kapka vody, ale také jako nezkrotný přírodní živel. Není jen pouhou univerzální bezbarvou hmotou, ale je také živlem, který spoluutvářel nejen naši minulost, ale také současnost. V uměleckých kruzích voda prezentuje zejména faktor zrození a života. Zvláště pro amatérské fotografy má své osobité kouzlo. Je to přírodní živel, který před objektivem mění svoji podstatu vlastní formy vteřinu od vteřiny. Nelze zachytit fotografickým aparátem naše vnitřní subjektivní pocity, které při pohledu na tento vodní živel vnímáme, obdobně jako pohyb na vodní hladině. Sebemenší vánek roztančí vodní vlnky, které rezonují v atmosféře uměleckého snímku. Fotografie jsou média, která zachytí realitu bez retuše autora.

Ze svého fotografického archivu jsem vybrala snímky, o nichž se právem domnívám, že právě ony prezentují slova v mém zamyšlení. Fotografie z velké části pocházejí ze Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Botanické zahrady hl. m. Prahy, rekreační oblasti Višňovka v Městské části Praha – Slivenec a vlastní zahrádky.

Z pohledu následujících let je nezbytné, abychom vodní zdroje dostatečně chránili, a optimálně je ke své potřebě využívali. Nikdo z nás bohužel nemůže tušit, co nám budoucnost, a to především meteorologická, v nejbližších měsících a letech přenese. Z tohoto důvodu bychom měli na toto téma vést nesčetné mezilidské dialogy nejen na platformě internetových informačních kanálů, ale také v tištěných médiích, a samozřejmě mezi sebou samými.

Čtenářům je na studentském blogu k dispozici formulář, kde mě mohou 24 hodin denně kontaktovat.

Pevně věřím, že studentský blog si najde své stálé příznivce, a přispěje k vzájemnému dialogu na současné společenské téma nedostatku vodních zdrojů, a zajisté také související problematiky hospodářských ztrát v důsledku dlouhodobého sucha.

Autor: Ivana Kryllová 

REKLAMA