K+R – místa pro zastavení, která jsou určena těm, kdo potřebují někoho vysadit někde u zastávky MHD, nádraží nebo u školy. A právě u škol řada z nás riskuje zbytečnou pokutu, protože i takové místo vyhrazené pro zastavení má svá pravidla. Jaká?

Místo pro zastavení K+R charakterizuje už jeho pojmenování – anglické „Kiss and Ride“ neboli „Polib a jeď“. Smyslem je vytvořit bezpečné místo pro zastavení tam, kde je zvýšený pohyb lidí, u škol především dětí, tak aby všichni věděli, kde mohou se zastavujícími vozidly počítat. Má se tím vytvořit potřebný prostor pro krátké zastavení, určené k nastoupení nebo vystoupení spolucestujících. Důležité je slovo „krátké“!

REKLAMA

„Nejčastěji se s porušením pravidel setkáváme u škol. Rodiče chtějí doprovodit své dítě až do třídy a zablokují třeba jedno ze dvou takto vyhrazených míst na delší dobu. Často na deset i patnáct minut. Tím ovšem blokují místo ostatním rodičům a zcela popírají smysl místa pro zastavení K+R,“ vysvětluje Olga Boučková z oddělení Besip TSK a. s. „U škol se jedná o vyhrazená místa, na nichž během velmi krátké doby, zpravidla od 7:30 do 7:50, potřebují zastavit desítky rodičů. Pak je opravdu třeba dítě pouze nechat v klidu bezpečně vystoupit a neprodleně odjet a udělat místo dalším.“ Potřebujeme-li tedy více času, abychom doprovodili své dítě do školy, musíme si najít klasické místo na parkování. K němu nejsou vyhrazená místa K+R určena. Na to bychom neměli zapomínat.

Na území hlavního města Prahy jsou tato místa označena vodorovným dopravním značením „Nápis na vozovce“ (V15), na některých místech doplněným textem „K+R“, a pomocí svislého dopravního značení „Parkoviště K+R“ (IP13e). Variantně je doplněno o text „MAX. 3 min“ nebo „MAX. 5 min“. Právě to stanovuje, na jak dlouho můžeme na daném místě zastavit.

Na takovém místě můžeme zastavit a stát maximálně po dobu vyznačenou na značce. Její překročení znamená porušení pravidel podle § 125, odst. 1, písm. k), což znamená, že nám hrozí pokuta na místě do 2 000 korun, ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun. Tuto pokutu přitom může udělit nejen státní policista, ale i strážník městské policie.

U nás začala místa K+R vznikat až po roce 2010, když pro ně byla novelizací zavedena samostatná dopravní značka. Přitom už v roce 2001 Úsek dopravního inženýrství TSK v rámci své studie zjistil, že poptávka po takových místech je značná. Během čtyřhodinového sledovaného období vystupovalo u nejfrekventovanějších stanic metra (Černý Most, Nové Butovice, Radlická, Kačerov a Opatov) přibližně 250 lidí, kteří vystupovali z 250 aut.

V současné době je na území Prahy ve správě TSK a. s. evidováno 36 K+R parkovišť s celkovým počtem 115 míst. Desítky dalších jsou ovšem především v blízkosti škol. Ta ovšem nejsou sledována, protože spadají do kompetence městských částí.

REKLAMA