Městská část Praha 5 navazuje na projekt zvyšování bezpečnosti v základních školách, během něhož byly o prázdninách provedeny stavební úpravy budov a instalace videozvonků, a zadala ke zpracování projektovou dokumentaci k realizaci případných bezpečnostních opatření v mateřských školách.

„Projekt posoudí aktuální stav bezpečnosti v mateřských školách, zřizovaných městskou částí Praha 5. V návaznosti na výsledky pak přijmeme případná opatření,“ říká zástupce starosty Vít Šolle (KDU-ČSL). Projektová dokumentace by měla být hotova na podzim. Na projektu se podílí Odbor bezpečnostní a prevence kriminality Úřadu městské části Praha 5.

REKLAMA

Zdroj: MČ Praha 5

REKLAMA