REKLAMA

V první polovině července TSK veřejnosti společně se zástupci městských organizací představili v pražském CAMP nový projekt. Jeho náplní je analýza navigačního a informačního systému Prahy. Současně spustili webovou stránku www.pid.cz/jis, kde má kdokoliv možnost se zapojit skrze jednoduchý formulář se svým nápadem nebo příkladem dobré i špatné praxe a poskytnout tak inspiraci odborníkům, kteří analýzu připravují. Jen do konce července TSK dostali desítky příspěvků. Ty si nyní můžete prohlédnout v nové galerii.

 

REKLAMA

Nejčastější komentáře

Nejčastěji zaznívají různé nápady, které by lidem usnadnily navigaci při výstupu z metra a přestupu na povrchovou dopravu. Lidem chybí čísla navazujících spojů tramvají a autobusů. Tomáš nám napsal: „Udělat přehlednější informační cedule při výstupu z metra. Např. přidat na cedule barevně odlišená čísla linek povrchové dopravy.“ Podobně se vyjádřila i Markéta: „Ke směrovkám v metru bych přidala čísla tramvají, ke kterým se lze daným výstupem dostat. V nových stanicích jsou k vidění obrazovky i s odjezdem. Nicméně bohatě by stačilo i jen číslo na tabuli. Především na složitějších přestupních uzlech.“ Z těchto a dalších příspěvků lze vyčíst, že navigace na navazující spojení trápí lidi zejména v metru.

Přišla také řada zajímavých nápadů, které by jistě přispěly k většímu komfortu cestujících. Například Jiří napsal: „Přivítal bych informaci, za jak dlouho jede metro, už při vstupu.“

Inspirace ze zahraničí

Lidé ve svých komentářích kladně hodnotí některé prvky ze zahraničních metropolí. Například Pavel napsal: „…fantastické orientační systémy napříč městem mají v Mnichově a v Berlíně. Každý dopravní uzel má svůj plánek, jak přestupovat. Jednotný design je napříč městem.“ Mezi pozitivními příklady dále často zaznívají orientační systémy Londýna či Budapešti.

Řada příspěvků reaguje na nedostatky pražského orientačního systému pro turisty a návštěvníky z cizích zemí, většina všech nápisů je totiž pouze v češtině. Adam napsal: „Myslím, že to je samozřejmost a s tímto už počítáte, ale absence angličtiny či jakéhokoliv jiného jazyka než češtiny na pozemních informačních směrovkách je naprosto zdrcující a pro cizince velká komplikace.“

Přispět může každý

Všechny relevantní příspěvky, které jsme obdrželi, jsou k dispozici v galerii na www.pid.cz/jis. Další budou přibývat.

Není vám jedno, jak bude vypadat informační a navigační systém Prahy v budoucnu? Napadlo vás po přečtení postřehů v tomto článku, co by se dalo zlepšit? Pak se také zapojte a dejte svým příspěvkem odborníkům vědět, čím by se mohli inspirovat. Šanci máte do poloviny října.

O projektu

Praha usiluje o to, aby lidé v metropoli nebloudili a aby se město mohlo chlubit moderním a dobře vypadajícím navigačním systémem. Společně s odborníky proto připravuje analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní designérské soutěže, ze které vzejde přesná podoba pražského informačního systému. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě.

REKLAMA