REKLAMA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zahájila podrobný průzkum mostu Legií. Diagnostické práce, zahrnující statický, materiálový a stavebněhistorický průzkum, jsou v letošním roce rozděleny do několika etap a z výsledků vzejde řešení rekonstrukce mostu.

 

Špatný technický stav trápí i památkově chráněný most Legií. Náročnost přípravných prací zřejmě neumožní zahájit opravy mostu dříve než v roce 2020, Technická správa komunikací proto zadala vypracování posudku a analýzy jeho současného stavu. Výsledkem má být návrh technického řešení oprav mostu.

REKLAMA

První diagnostické práce začaly v pondělí 9. července a jsou prováděny z pontonu na řece technologií tzv. jádrových vývrtů malého průměru. Odebrané vzorky zdiva následně prověří Kloknerův ústav ČVUT. Provedené vývrty zároveň poslouží k instalaci kontinuálního sledování teplot konstrukce, které bude trvat po celou dobu konání průzkumných prací. Měření bude mimo jiné sloužit ke zjištění teplotního zatížení konstrukce mostu.

Další etapy průzkumných prací přinesou také určitá dopravní omezení, ve všech případech však zůstane zachován provoz pěších a přístup na Střelecký ostrov. V termínu od 17. září do 10. října se budou provádět kopané sondy do vozovky a chodníků. Tramvajový provoz zůstane nepřerušen, silniční provoz bude ve směru Národní divadlo – Újezd veden po tramvajovém pásu, v opačném směru nebude silniční provoz omezen. Od 5. do 16. listopadu se provede další odběr materiálových vzorků. Během těchto prací zůstane provoz na mostě zachován téměř bez omezení, dojde pouze ke svedení silniční dopravy na tramvajový pás. Od 19. do 26. listopadu bude dodavatel, sdružení pod vedením spol. Pontex, provádět zatěžovací zkoušky, vrtané sondy a další diagnostické práce, které si žádají celkovou uzavírku mostu pro silniční a tramvajový provoz. Městská hromadná doprava využije plánované výluky tramvají DPP v úseku Národní divadlo – Újezd (opravy v ulici Vítězná), automobilová doprava bude vedena objízdnou trasou přes Jiráskův most.

Průzkumné práce v letošním roce potrvají až do listopadu. Jejich výsledky by měly být známy v polovině příštího roku. Dodavatelem diagnostických prací je společnost Pontex ve sdružení spol. Inset a Kloknerův ústav ČVUT.

Historie mostu Legií

Původní řetězový most, který se jmenoval po císaři Františkovi I., byl postaven v letech 1839–1841 jako druhý trvalý most přes Vltavu. Autorem projektu byl c. k. inženýr Bedřich Schnirch a stavbu provedl podnik Vojtěcha Lanny. Celková délka mostu byla 412,74 m, šířka mezi zábradlím 9 m (z toho vozovka 6 m). Dvě totožné poloviny mostu byly spojeny mohutným zděným pilířem na Střeleckém ostrově.

Most byl monumentální stavbou, která přispěla k rozvoji Prahy a zejména Smíchova. Jeho problémem však byla nedostatečná nosnost. Roku 1898 byl provoz na mostě ukončen a převeden na dřevěné provizorium. V letech 1898–1901 pak byl postaven nový, kamenný most, který dnes nese název most Legií.

REKLAMA