REKLAMA

Jak starý je obor ICT v Česku? Přesně čtvrt století. Mezi prvními se v roce 1994 v Praze na Proseku otevřela Soukromá střední škola výpočetní techniky. Zájem o IT vzdělání byl okamžitý. Dnes má škola 360 studentů, kteří se nebojí zakládat vlastní firmy ještě před maturitou. Počty absolventů však poptávce trhu zdaleka nestačí.

„Když jsme před 25 lety se školou začínali, obor ICT v Česku prakticky neexistoval, ani v terciálním vzdělávání. Věřili jsme v budoucí hodnotu oboru IT, ale nikdo nemohl tušit, kam až poroste. Dnes informační technologie zasahují skutečně do všech odvětví a specialisté chybí,“ uvedl Martin Vodička, ředitel a zakladatel Soukromé střední školy výpočetní techniky na Proseku (SSŠVT).

REKLAMA

MÍSTO PŘED TABULÍ HODINY STRÁVENÉ U PC 

Memorování látky se v této škole nenosí. Hlavní je odbornost a praktické pojetí výuky. V posledních dvou ročnících žáci stráví zhruba polovinu učebních hodin u počítačů. „Klademe důraz na vlastní úsudek a logické myšlení, které je v IT oblasti nepostradatelné. Zásadní je častá výuka s technologiemi, aby žáci chápali souvislosti a učili se přemýšlet. Teorie tomu samozřejmě vždycky předchází, ale prim hraje praktická výuka s počítači, která je v mnoha směrech efektivnější než výklad u tabule. Naučit se programovat, navrhnout počítačovou síť, nainstalovat a nakonfigurovat server, vytvořit dynamické webové stránky, navrhnout a nakódovat grafiku. To je základ, který naši absolventi ovládají a s čím bez problémů uspějí na pracovním trhu,“ popsal Martin Vodička.

ÚROVEŇ VÝUKY IT ZÁVISÍ NA KVALITĚ TECHNOLOGIÍ

Technologie se za čtvrt století proměnily raketovou rychlostí a neustálá modernizace vybavení školy je základním kamenem kvalitní výuky ICT.„Za 25 let našeho fungování už nejsme žádnými nováčky. Máme osm moderně vybavených učeben informačních technologií, které jsou každý rok modernizovány, aby plně vyhověly tempu hardwarového a softwarového rozvoje. Do školní sítě je připojeno víc než 200 počítačů, každý student a učitel má svůj e-mail a úložiště s možností přístupu nejen ze školy, ale i z domova,“ vyjmenoval Martin Vodička.

ODBORNÍCI Z PRAXE JAKO KANTOŘI

Kromě technického vybavení si škola zakládá i na výběru svých pedagogů. V jejím podání se jedná o učitele a zároveň o odborníky z praxe. Škola totiž nevyužívá žádné externí techniky či správce sítí, vše si dělá svépomocí a zapojuje do reálných úkolů také studenty. „První instalaci systému Windows 95 jsme prováděli z 15 disket. To si už dnes umí málokdo představit, jaká panika nastane, když se jedna disketa zatoulá,“ vzpomínal s úsměvem Martin Vodička. „Dnes provozujeme vlastní serverovnu s virtuálním prostředím a síťovou infrastrukturu s optickou páteřní sítí a stále si vše zařizujeme a spravujeme sami. Moderní technologie jsou pro nás přínosem i mimo odborné předměty. Umožňují elektronické odevzdávání domácích úkolů, jednoduchou komunikaci s rodiči, on-line sdílení digitálních materiálů nebo zpestření učitelova výkladu,“ dodal.

UČITELÉ A STUDENTI VE SPOLEČNÉ FIRMĚ

Vedle správy školních systémů se učitelé a studenti podílejí také na vedlejší hospodářské činnosti školy. Jen díky ní si škola může dovolit nadstandardní vybavení pro praktickou výuku, jeho pravidelnou modernizaci a zároveň výši školného 19 500 korun pro studenta za školní rok. Částku může žák dále snížit o prospěchové stipendium až o sedm tisíc korun.„Zisk z vedlejší hospodářské činnosti se částečně podílí na rozvoji školy.Pro učitele jde o zdroj dalších příjmů a zdokonalování se v oboru, kdy musí řešit stále nové problémy. Studentům zase přináší lukrativní placené brigády a první zkušenosti z praxe pod dohledem kantorů,“uvedl Martin Vodička.

Podle jeho zkušeností začala poptávka po IT odbornících výrazně stoupat po roce 2002 a v posledních pěti letech už rostla raketovým tempem. Nedostatek specialistů IT je v současnosti na trhu práce krizový. „Nyní firmy oslovují naši školu se stovkami pracovních nabídek ročně. Absolventi mají uplatnění jisté a mohou si dobře vybírat. Pro nás je výhodou znát požadavky firem, které absolventy ve velkém poptávají. Umožňují nám formovat učební osnovy podle potřeb trhu. Neustále přemítáme, co je aktuální, co zařadit a co naopak vypustit z výuky, abychom měli čas na informatické novinky. Vývoj IT je ale nezastavitelný, proto se hlavně snažíme, aby se naši studenti naučili učit a měli chuť do dalšího rozvoje osobnosti, v tom je klíč k budoucímu úspěchu,“ uzavřel Vodička. 

 

REKLAMA